Hvor viktig er det å vise empati?

"I det store norske leksikon står det at Empati betyr innlevelse, evne til å identifisere, forstå og anerkjenne gyldigheten av andres følelsesmessige tilstand og reaksjoner".