Hvordan gjøre overgangen fra å være en av medarbeiderne / «kompis» til å bli deres leder så smidig som mulig!?

Dette er et spørsmål jeg ofte får på kurs/seminarer/programmer, og er noe førstegangsledere ofte bekymrer seg over - og det med rette. Det å være medarbeider/kollega betyr at du (forhåpentligvis) er innlemmet i et (skjebne)fellesskap med (klare) regler, rammer, relasjoner og roller. Som oftest er det vi kan kalle «ikke-uttalte», de bare ”er der”. Det er det vi gjerne beskriver som en ”kultur” –  ” slik gjør vi det hos oss””  - her en (felles) medarbeiderkultur.