3d,Illustration.,Artificial,Neuron,In,Concept,Of,Artificial,Intelligence.,Wall-shaped
FOTO: Shutterstock

Viggo – landets første AI-veileder på spørsmål rundt lederskap

Vi har utviklet Viggo for å kunne hjelpe norske virksomheter, både offentlige og private, med spørsmål de måtte ha rundt utøvelse av lederskap. For eksempel:

Det betyr at de fleste vil ha stor nytte og glede av Viggo. For eksempel ledere på alle nivåer, HR-personell som skal rekruttere og fase inn nye ledere, opplæringsansvarlige i bedrifter, internkonsulenter med ansvar for nye ledere m.fl.

Viggo er bygd på ChatGPT 3.5 turbo. Det gjør han til en skarpere versjon enn tidligere gratisversjoner. I tillegg trenes Viggo kontinuerlig opp mot utvalgt faglitteratur. Her er Frode Dales lærebøker om førstegangsledelse og lederskifter, de to eneste lærebøkene i sitt slag på norsk språk, primærkilder. Viggo henter også kunnskap fra læringsportalens nærmere 100 fagartikler.

Tips til hvordan bruke Viggo:

Lykke til, og har du spørsmål rundt Viggo se send disse til hei@nysomleder.no