Våre kurs

I dag har vi 10 kurs (9 fysiske og 1 digitalt selvstudium), men straks kommer kurs i kriseledelse, kommunikasjon, arbeidsrett m.m. Alle kurs kan gjennomføres som bedriftsintern opplæring.

Et unikt kursformat!

Sammenlignet med de fleste kursarrangører, tilbyr vi en mer helhetlig læringsreise preget av kontinuitet – også etter kurset. Det fungerer slik:

Utover 2024 vil vi også etablere nettverksgrupper. Om du ønsker, blir du selvsagt invitert inn til disse. Følg med i vårt nyhetsbrev (registrer deg her). Se for øvrig også våre salgsvilkår for kurs.

Er det interessant å arrangere et av kursene internt i bedriften din? Send en epost til Sven Øvergaard, så tar vi kontakt (vi bistår både private og offentlige virksomheter).

Fra kollega til leder

Det å innta din første lederrolle er krevende. Spesielt tøft er det å plutselig skulle lede sine tidligere kollegaer. Ikke minst personlig, siden det for deg innebærer et såkalt identitetsskifte. Få innsikten og verktøyene som trengs for å lykkes!

Ny som mellomleder

Å bli mellomleder handler primært om to ting: Du får et større faglig- og organisatorisk ansvarsområde, og du leder ikke lengre gjennom medarbeidere, men primært gjennom førstelinjeledere. Dette kurset, det eneste i sitt slag i Norge, viser deg veien fra rollen som førstelinjeleder til mellomlederrollen.

Ny som førstegangsleder – dette må du kunne!

Kurset tar for seg to utfordringer førstegangsledere må være forberedte på: Identitetsskiftet og lederskiftet. Vi ser også på hva det innebærer å bli førstegangsleder og hvordan planlegge oppstarten. F.eks. innsikt i hvordan lede en organisasjon, lede mennesker og takle stress og følelser.

Slik lykkes du som førstegangsleder

DIGITALT SELVSTUDIUM: Dette digitale selvstudiet, det eneste i sitt slag i Norge, har to viktige mål: Forberede førstegangsledere til hva som møter dem, slik at de takler overgangen bedre, samt gi kunnskap om hva de bør gjøre de første 90 dagene. Kurset har ni læringsmoduler, presentert gjennom 33 videoer, noe som uten tvil gir førstgangsledere den mest omfattende og intensive opplæringen de kan få!

Teamledelse og rollen som teamleder

Ledelse handler om å få folk til å jobbe sammen mot felles mål. Det betyr at ledere både må fylle og mestre mange ulike roller, hvor en av de aller viktigste er rollen som teamleder. Eller leder for en ledergruppe. I dette kurset tar vi for oss det du trenger for å bygge, utvikle og ikke minst overta et team/en ledergruppe.

En leders første 90 dager i ny lederjobb

Som ny leder har du 90 dager på deg til å finne fotfeste. Mislykkes du er resultatet ofte tapt tillit og respekt. Blant de du skal lede og lederkollegaer. Det betyr at i løpet av denne perioden bør du, via ulike prosesser og kartlegginger, ha fått både oversikt og innsikt i enheten du har overtatt. I dette kurset, det eneste i sitt slag i Norge, får du innsikt i hvordan bruke disse 90 dagene.

Dette innebærer ledelse i praksis

Å være leder er å utøve ledelse og lederskap. For å bli god i utøvelsen, må du ha tilgang til hvordan man "tenker" ledelse. Hva man legger vekt på og hva man har og bruker i "lederverktøykassen" sin. I kurset får du tilgang til de tre viktigste lederteoriene alle nye ledere – uansett ledernivå – må kunne jobbe med. Du blir introdusert for to solide verktøy som vil følge deg resten av lederkarrieren: «Min lederplattform» og «Min lederfilosofi».

En leders selvforståelse

Ledelse i praksis hviler på to grunnstener: Selvforståelse og rolleforståelse. Som leder vil du måtte bruke deg selv som person på en mye mer aktiv måte. Det betyr at du må kjenne deg selv som person. Uten denne selvkjennskapen mislykkes du trolig som leder. I dette unike kurset jobber vi med din egen selvforståelse, som handler om å kjenne og bruke deg selv i møte med andre mennesker.

Slik rekrutterer du de beste folkene

Ledelse handler mye om å ha personalansvar, og en viktig del av dette er å rekruttere dyktige medarbeidere og ledere. Derfor er det svært viktig at ledere lærer om hvordan en profesjonell og helhetlig rekrutteringsprosess forgår, der deres rolle som hovedansvarlig er forstått, erkjent og akseptert. Kurset, det eneste i sitt slag i Norge, gir uvurderlig innsikt i hvordan du identifiserer, ivaretar og sikrer deg de beste kandidatene.

Læringssystem for at dine nye ledere skal lykkes

Jobber du med, eller har du ansvar for lederopplæringen i bedriften? Eller jobber du i bemanningsbransjen, med fokus på lederrekruttering? Da er dette kurset midt i blinken for deg! Kurset, det eneste i sitt slag i Norge, gir en grundig innføring i hva bedriften selv kan gjøre for å utvikle og ta vare på sine ledere. Både nåværende og kommende. Dette gjennom å bygge robuste, kontekstuelle og agile læringssystemer for nye ledere, uansett ledernivå.