FGL-skolen (kommer)

I løpet av 2024 lanserer vi noe helt nytt for landets førstegangsledere og ikke minst for virksomhetene de jobber i.

Vi har kalt dette «Førstegangslederskolen» (FGL-skolen), og tanken er at både nåværende og kommende førstegangsledere, deres ledere og HR får noen råd og tips på hvordan håndtere denne viktige overgangs-, oppstarts-, overtakelses- og etableringsprosessen.

For behovet er definitivt der. Det bekreftes gjennom mer enn 30 Master- og Bacheloroppgaver, som forteller at førstegangsledere fortsatt savner støtte, opplæring og veiledning i det forskningen entydig har slått fast er den mest krevende overgangen ledere opplever i sin lederkarriere.

«Når du blir leder for første gang vokser du ikke med oppgavene, men synker ned til det treningsnivået du har».

Frode Dale, lederlos, forfatter, ledelsesrådgiver og grunnlegger av Førstegangslederskolen

Følg med i vårt nyhetsbrev om når FGL-skolen er klar (registrer deg som mottaker her)