Selvforståelse

Det heter seg at det viktigste en leder må ha er såkalt selvinnsikt. Eller det å «kjenne seg selv». Det er en sannhet med mange modifikasjoner og spørsmål.

Les mer om temaet

Lonely young woman looking through concrete window

Våre sterke og svake sider

Førstegangsleder+
Leadership Concept With Paper Airplanes

Atferdsendring

Førstegangsleder+
Muscleman shadow behind waggish little boy

Selvinnsikt er ikke nok

Førstegangsleder+
Business Man shoots with his finger off a woman

Ledere og den fundamentale attribusjonsfeilen

Muscleman shadow behind waggish little boy

Ledere og egen selvforståelse

Førstegangsleder+
Portrait of pretty businesswoman with arrows

Ledere og refleksjon

Førstegangsleder+
Stress-med-dame-i-fokus-blury-mennesker-rundt-_iStock

Ledere og depresjon

Førstegangsleder+
101783

En følelse blir ikke borte, selv om du ignorerer den!

Førstegangsleder+
Young woman looks at the mirror and sees her happy reflection.

Aksepter dine negative følelser

Førstegangsleder+
Personal development and business idea career concept.

Kan personlighet trenes og endres?

Førstegangsleder+