Kriseledelse og krisehåndtering

En av de mest krevende delene ved å være leder er å håndtere ulike kriser. Det vil selvsagt også gjelde for deg som førstegangsleder. For vi vet aldri når en krise inntreffer. Bare at den kommer til å gjøre det. Og da bør en være forberedt. Det vil si trent.

Employee care benefit, worker insurance or protection, boss or manager to protect team and colleagues, leader or boss to help employee concept, giant businessman hand cover team member from rainstorm.

Kriseledelse og krisehåndtering for førstegangsledere

Leadership vision manage business to recover due to coronavirus economic depression crisis. Risk change management Consult think strategy to team plan for marketing sale budget due to transformation

Kriseledelse og hverdagskriser

Førstegangsleder+
Businessman stops her hand blocking or falling dominoes Financial business and risk management Businessman prevents wooden blocks from falling with his hands

Er ledere godt nok forberedt på å håndtere kriser?

Førstegangsleder+
Serious disscussion about project during business meeting in cafe

Førstegangsledelse og kriseledelse

Førstegangsleder+
Trouble ahead concept

Rollen som kriseleder

Førstegangsleder+