Våre fagområder

Arbeidsrett

Er du leder med personalansvar? Da er du nødt til å kjenne til og forholde deg til arbeidsretten.

Kommunikasjon

Noe av det viktigste en gjør som leder er å kommunisere både på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå

Konflikter og krevende samtaler

Noe av det mest krevende en gjør som førstegangsleder er å måtte håndtere konflikter og gjennomføre krevende samtaler

Kriseledelse og krisehåndtering

En av de mest krevende delene ved å være leder er å håndtere ulike kriser. Det vil selvsagt også gjelde for deg som førstegangsleder.

Ledelse

Som førstegangsleder vil en måtte forstå og bruke ulike fasetter innen ledelsesfeltet

Organisasjonsteori- og psykologi

Som førstegangsleder vil du måtte lede en organisasjon i organisasjonen

Personal- og arbeidsgiverrollen

Som førstegangsleder får du et formelt personalansvar og du får også et delegert arbeidsgiveransvar

Selvforståelse

Det heter seg at det viktigste en leder må ha er såkalt selvinnsikt. Eller det å «kjenne seg selv». Det er en sannhet med mange modifikasjoner og spørsmål.

Stressmestring og stresshåndtering

En av de momentene mange førstegangsledere overraskes av er det å måtte håndtere eget og andres stress

Team og ledergrupper

Som førstegangsleder vil du normalt lede et team og være deltaker i en ledergruppe