Førstegangsledelse og organisasjonsforståelse

En av læringsutfordringene til en førstegangsleder er « Å lære å lede en organisasjon». Det handler om å se helheten og forstå hva en organisasjon «er» og hvordan de er «skrudd sammen». Hvilke delsystemer som er der og som må «samvirke»

Under dette temaområdet vil du finne mye av det som pekes på som sentrale momenter og prosesser knyttet til organisasjonsforståelse og organisasjonsutvikling. Disse finner du listet nedenfor med mulighet for å fordype deg videre med ressurser vi har laget for deg som førstegangsleder.

Dette og mer vil du finne artikler om og podcaster/webinarer på her i portalen. Du vil selvsagt kunne Google og bruke ulike KI-verktøy for å finne mer om dette på nettet.

Likevel er dette noe som må trenes på. Så bevisstgjøring og trening på det «organisatoriske nivået» er helt essensielt for deg som førstegangsleder å jobbe med.

Du finner mange ulike kurs på det åpne markedet, men vi har laget er skreddersydd treningskurs for deg som førstegangsleder. Som vil forberede deg på de ulike organisasjonsutfordringene førstegangsledere rapporterer om. Og som mange var ubevisste  på og om.

Copyright © 2023 – Ny Som Leder AS, All Right Reserved