Digitalt introduksjonskurs for førstegangsledere 

Tre reelle erfaringer av den første perioden som førstegangsleder:

– Å overta som leder var mer hektisk og stressende enn det jeg hadde sett for meg. Den første uken var helt jævlig, ja helt forferdelig. Jeg fikk plutselig så mye ansvar, og følte jeg måtte gjøre alt.

– Opplevelsen av å være vanlig ansatt den ene dagen, til å være leder den neste ble stor. Ikke bare skulle jeg inneha en ny rolle, jeg skulle også finne frem i myldret av papirer og allerede berammede avtaler.

– Jeg måtte lære å kjenne mine kollegaer på ny, og måtte legge til side personlige relasjoner og skille mellom det å være privat og profesjonell. Følelsen av isolasjon ble etter hvert ganske stor.

Sitatene stammer fra intervjuer med tre førstegangsledere i tre ulike masteroppgaver som du finner i denne portalen.

Spør du erfarne ledere, får du lignende historier. Mange av dem vil fortelle at overgangen fra å være fagperson med ansvar for kun seg selv, til å lede andre, var noe av det mest krevende de har opplevd i lederkarrieren og som de var lite forberedt på.

Vi har laget dette digitale introduksjonskurset med to viktige mål:

  1. Forberede førstegangsledere til hva som møter dem, slik at de takler overgangen bedre.
  2. Gi kunnskap om hva de bør gjøre de første 90 dagene i sin første lederjobb. Dvs. den kritiske oppstarts-, overtakelses- og etableringsperioden hvor de må finne fotfeste og oppnå tillit og respekt.

Kurset, som er det eneste i sitt slag i Norge, bygger på anerkjent forskning, flere studier og lærebøker fra både inn- og utland. Ingen kurs gir førstegangsledere – på så kort tid – så mye kunnskap og innsikt om hvordan de skal forberede seg til sin nye arbeidshverdag.

Frode Dale, kursleder og medforfatter av boken «På randen av ledelse», som fortsatt den eneste norske fagboken om førstegangsledelse

Regn med 1-2 måneder til å gjennomføre kurset

Kurset er omfattende og bygger på 9 moduler med til sammen 33 læringsknagger. Hver læringsknagg har en videosnutt på 10-12 minutter. Totalt varer videoene i ca. 6,5 timer, men du må regne med minst 1-2 måneder å komme gjennom kurset. Dette fordi du som forberedelse til læringsknaggene skal jobbe med tre lærebøker (bøkene blir tilsendt og er inkludert i kursavgiften) samt en rekke konkrete læringsoppgaver. For å forsikre oss om at du kommer gjennom kurset, gir kursavgiften deg tilgang til kurset i hele 90 dager

En komplett oversikt over kursets innhold (de ulike modulene og læringsknaggene) finner du her.

Vil du ha enda mer kunnskap om hva du lærer? Se denne videoen (varer i ca. 15 min.)

Trykk her for mer informasjon og påmelding

Merk at kursavgiften (i tillegg til lærebøkene) inkluderer en fysisk (evt. digital) workshop i etterkant, samt tilgang til to lederportaler/nettsteder. Dette er grep for å sikre deg god oppfølging og støtte i etterkant av kurset.

Er det flere fra virksomheten din som kurset er aktuelt for? Ta kontakt med oss på hei@nysomleder.no, så gir vi dere et godt tilbud!

Ta gjerne også kontakt med oss om hvordan både kurset og portalen kan bli grunnstammen i et prospektivt program for førstegangsledere hos dere. Vi viser dere gjerne mulighetene.