Studier av temaet

Boken «På randen av ledelse – en veiviser i førstegangsledelse», som Frode Dale og Frode Hübertz Haaland utga i 2005, har gitt inspirasjon til flere bachelor- og masteroppgaver i Norge, Sverige og Danmark. Disse har sett på hvordan virksomheter, både private og offentlige, faser inn og støtter førstegangsledere.

Bla litt gjennom boken her (kan kjøpes her).

Ønsker du konkrete erfaringer på tematikken, fra ulike virksomheter? Se en oversikt over de studiene vi har tilgjengelig under.

Dette er kostnadsfritt, men i tilfeller du refererer til oppgavene, setter vi pris på at du oppgir kildene.

Vi ønsker å komme i kontakt med nye studenter som synes tematikken er spennende. Vi kan love god støtte og promotering av arbeidet på portalen. Er funnene i studiene spesielt aktuelle, vil det i etterkant bli aktuelt å presentere dette gjennom våre kanaler. F.eks. i en podcast, i et webinar eller som et presseutspill. Send en epost til meg på fd@nysomleder.no, så tar jeg kontakt.

Frode Dale

Et utvalg av studier på portalen:

Norske masteroppgaver rundt førstegangsledelse

Norske bachelor-oppgaver rundt førstegangsledelse

Norske masteroppgaver rundt lederskifter

Svenske studier

Danske studier

Studier fra andre land