Personal- og arbeidsgiverrollen

Som førstegangsleder får du et formelt personalansvar og du får også et delegert arbeidsgiveransvar

African American leader shaking hand of smiling employee at meeting

Hva bør nyansatte kunne forvente av sin nye arbeidsgiver?

Aggressive/angry boss complaining asian business woman(casual uniform) in cafe office

De fleste dårlige ledere forstår ikke mennesker

Two happy diverse businesswomen shaking hands at meeting in office

Hvem velger hvem i ansettelsesprosesser?

Passionate about their project.

Arbeidsgiverrollen i lederrollen

Førstegangsleder+
Two businessmen with clasped hands sitting opposite close up

Ledere og ansettelser

Førstegangsleder+
Ung kvinne ser i kamera

Fra introduksjon til integrasjon av nyansatte

Førstegangsleder+
Dessverre er dagens ansettelsesprosesser i stor grad slik de «alltid har vært».

Fremtidens ansettelsesprosess

Førstegangsleder+
John Livden og Frode Dale
Refleksjonssamtale (videointervju):

Arbeidsgiverrollen i lederrollen

Førstegangsleder+