Lederskifter

9 av 10 førstegangsledere erstatter en tidligere leder. I praksis skal de overta en allerede eksisterende lederrolle og den tidligere lederens lederskap. Et lederskifte uansett ledernivå er en virksomhetskritisk prosess som berører mange.

Les mer om temaet

Vector illustration of unhappy tired female character holding huge stone on shoulders

HR svikter sine nye ledere

Mann ser på rotete tavle
En introduksjon:

Å være ny som førstegangsleder

Businessman burying his head uner a laptop asking for help

Uforberedte førstegangsledere

Førstegangsleder+
Plakatbilde Frode

Ny som leder – hvordan lykkes?

Business woman having headache at office

Onboarding av nye ledere – opplever ingen støtte

101353

Livet som ny leder

Førstegangsleder+
Two happy diverse businesswomen shaking hands at meeting in office

Rollen som konstituert eller midlertidig leder

Førstegangsleder+
Gir ros til kollega

Rollen som påtroppende ny leder

Førstegangsleder+
Business meeting at the table shaking hands conclusion of the

Rollen som avtroppende leder

Førstegangsleder+
Young creative business people meeting at office

Ny som leder i ny kontekst – hver gang

Førstegangsleder+
Human resources

Lederskifter er et høyrisikoprosjekt

Førstegangsleder+
Celebrations In Office After Successful Business Pitch By Team
Ingen quick fix:

Lederskifter og internopprykk som ny leder

Førstegangsleder+
Millennial businessman rejecting giving interview to journalist

Nytilsatte ledere uten kontekstempati

Førstegangsleder+
Contractor. construction worker team hands shaking after plan project contract on workplace desk in meeting room office at construction site, contractor, engineering, partnership, construction concept

Ny som leder i en nyopprettet stilling

Førstegangsleder+
Leadership.

Feilansettelser eller feil-innsettelser?

Førstegangsleder+
Businesspeople Boring at Meeting or Presentation. Businessman Explain Company Strategy or Data Analysis Stand at Whiteboard, Boring Employees Sleeping at Desk Cartoon Flat Vector Illustration Line Art

Hyppige lederskifter gir økt turnover og endringsgyldighet

Førstegangsleder+
Aged businesswoman, teacher or business coach speaking to young people

En leders første 90 dager i ny jobb

Førstegangsleder+