Businessman burying his head uner a laptop asking for help
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Uforberedte førstegangsledere

Ofte leser vi om at unge/ferske/nye ledere rapporterer om en tøff start på lederkarrieren. De opplever denne prosessen som vanskelig, utfordrende og krevende. Eller mer presist: mer vanskelig, utfordrende og krevende enn antatt. Kjernespørsmålet blir hva det var de bygde disse antagelsene på.

I «Tendensrapporten 2016» spurte konsulentfirmaet Assessit en rekke «unge ledere» om hvordan de hadde opplevd det å bli leder for første gang. Selv om jeg ikke har fått tilgang til selve rapporten, så er det refererte innholdet nedslående.