Marte Grevsgard

Marte er en fasilitator av designdrevet innovasjonsprosesser og leder av kreative team. Marte har de siste 20 årene vært med å utvikle tjenestedesignfaget, og har ledet team i store prosjekter i privat og offentlig sektor.

Hun har en lederrolle i EGGS Design og har vært med å utvikle byrået det siste 10 årene. Hun har vært ledelsesmentor for ledere i omstillingsprosesser, etablering og skalering av interne kreative team, etablering av nye forretningsområder og startups og i designledelse.

Marte er opptatt av å skape psykologisk trygghet i team og se den enkelte medarbeider vokse. Hun bruker sin utdannelse i design, pedagogikk og bærekraft sammen med fokus på regenerativ ledelse.

Se også: https://www.linkedin.com/in/marte-grevsgard-2647782a/

BLI KJENT MED ALLE VÅRE MENTORER