Eksterne nettsider og verktøy

Vi skal gi deg «Det du trenger – når du trenger det – på dine premisser». Vi har derfor her listet opp noen nettsteder som hjelper deg i hverdagen. Tips oss gjerne om andre nettsteder, ved å send en epost til hei@nysomleder.no.

Frode Dale, fagansvarlig

Medier

LederNytt er Norges ledende ledermagasin, og har en unik posisjon hos ledere i næringslivet. I hvert nummer av magasinet LederNytt presenteres nyttige, lærerike og inspirerende artikler som omhandler ulike problemstillinger en leder møter i hverdagen. Vårt mål er å tilføre ledere kunnskap, inspirasjon og læring for å utøve et bedre lederskap. Dette gjør vi gjennom vårt nettsted www.ledernytt.no samt magasinet LederNytt (print + digitalt).

Ledernytt og Førstegangsleder.com har et samarbeid. Les mer om dette her.

Nyttige nettsteder

Statens arbeidsgiverportal. Arbeidsgiverfunksjonen i staten skal styrkes både sentralt og lokalt. Arbeidsgiverportalen skal bidra til dette arbeidet. Portalen samler informasjon, støtte, erfaringsutveksling og veiledning på ett sted. Arbeidsgiverportalen inneholder nyttige og relevante fagsider, gode eksempler, maler, verktøy, lenker og annet støttemateriell. Nettsidene skal også by på aktuelle nyhetssaker som berører virksomhetene.

Besøk portalen her.

Idébanken.org er ei teneste levert av Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Tenesta er eit verkemiddel som skal bidra til å nå måla i intensjonsavtalen om eit meir inkluderande arbeidsliv (IA-avtalen). Idébankens oppgåve er å heve IA-kompetansen i norsk arbeidsliv gjennom formidling av gode eksempel, forsking og annan kunnskap.

Besøk Idébanken her.

NHOs arbeidsgiverportal Arbinn. På Arbinn.no får du veiledning i hvordan du følger opp dine ansatte, svar på spørsmål om jus og HMS, kontraktsmaler, tilgang til lærerike webinarer og mye mer. Innholdet lages av NHOs advokater og HMS-eksperter.

Her besvares blant annet spørsmål tilknyttet personalpolitikk, on- og offboarding, hjemmekontor, fjernarbeid og fleksibel arbeidsplass, arbeidsmiljø og ledelse og oppfølging av medarbeidere.

Besøk portalen her.

Juridisk ABC. Vi forstår at det juridiske landskapet kan virke overveldende, men vi erkjenner også viktigheten av å sikre compliance for effektiv drift. Derfor er vår misjon å gjøre juridisk innsikt tilgjengelig og forståelig, slik at virksomheter kan få større kontroll over sine prosesser, sikre overensstemmelse med lover og regler, og dermed oppnå en mer lønnsom drift. Vi er dedikert til å gi deg klarhet i juridiske spørsmål, slik at du kan ta informerte beslutninger og fokusere på å nå dine mål.

Besøk portalen her.

Arbeidsmiljøportalen er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, NAV, Petroleumstilsynet (PTIL) og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Arbeidsmiljøportalen formidler informasjon om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid til bransjer, sektorer og virksomheter. Innholdet er rettet mot bransjene og består av kunnskapsbaserte verktøy og fakta som er tilpasset arbeidsmiljøutfordringene i de ulike bransjene.

Besøk portalen her.

Ny som leder – KS. Et kurs for deg som er ny leder i kommunesektoren. Dette kurset passer for deg som har ingen eller liten erfaring som leder i kommunesektoren, og som ønsker å bli tryggere i rollen. I dette kurset vil du fullføre tre læringstrinn som gir deg grunnleggende kunnskap og ferdigheter i rollen som ny leder i kommunal sektor. Hver trinn inkluderer filmer, ressurser og oppgaver som hjelper deg å ta i bruk det du har lært i praksis.

Besøk nettsiden her. 

«En bra dag på jobb» er et gratis og inkluderende verktøy utviklet av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Det belyser de faktorene som forskning viser har betydning for arbeidsmiljøet i ulike bransjer. Verktøyet skal hjelpe ansatte i virksomheter til å samarbeide om å skape et godt arbeidsmiljø som bidrar til redusert sykefravær og hindrer frafall. Verktøyet er tilpasset ulike bransjer. Det baserer seg på forskning fra STAMI og er utviklet gjennom dialog med virksomheter.

Besøk verktøyet her.

Akan – Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. Vi tilbyr kunnskap om hvordan du snakker om og håndterer uønsket atferd knyttet til alkohol, spilleproblematikk, medikamenter, narkotika og dopingmidler i jobbsammenheng. Vi tilbyr også åpne, bedriftsinterne og digitale kurs for ledere, HR, verneombud, tillitsvalgte og Akan-kontakter m.m.

Besøk nettstedet her.

Lederweb (Danmark) er siden for dig, der interesserer dig for eller arbejder med offentlig ledelse. Her finder du over 1.600 forskellige værktøjer og artikler om ledelse, som vi har samlet og organiseret, så det er let tilgængeligt. Vores mission er at sætte god ledelse på dagsorden, og vi stræber efter at være den førende portal for ledere i Danmark.

Besøk portalen her.

Team/Ledergrupper

Gruppetenkerne. Dette er en blogg om team og ledelse, drevet av Bård Fyhn som jobber ved NHH Norges Handelshøyskole. En rekke skribenter bidrar til å holde denne bloggen oppdatert med spennende fagstoff.

Besøk bloggen her.

SPGR Innovative Teams er en blogg driftet av selskapet SPGR Institute, som har som formål å utvikle konsepter og metodikk for prestasjonsforbedring i organisasjoner. Selskapet samarbeider med forskningsmiljøer verden over. SPGR Institute fremholder Spinnteorien for grupper som deres bærende konsept. Spinnteorien integrerer teorier utviklet over mer enn 70 år og utvikles stadig etter som ny forskning kommer til. Spinteorien er operasjonalisert ved metodebatteriet SPGR (Systematisere Person-Gruppe Relasjonen).

Besøk portalen her.

Forskningskommunikasjon er en kunnskapsblogg som ble lansert 29. august 2013 av Audun Farbrot. Navnet på bloggen er også tittelen på en bok, «Forskningskommunikasjon. Praktisk håndbok for forskere og kommunikasjonsrådgivere«, som ble lansert i august 2013.

Besøk bloggen her.