Aged businesswoman, teacher or business coach speaking to young people
FOTO: Getty Images/iStockphoto

En leders første 90 dager i ny jobb

”Ledere kommer og går, mens organisasjonen og dens kultur består”. Utsagnet har jeg ifra en tillitsvalgt jeg intervjuet i forbindelse med boken « Lederskifter – om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb». Utsagnet sier noe om (mot)kreftene som ligger der som latente og nærmest udetonerte miner – og som et ledeskifte og en dårlig planlagt oppstartsprosess kan komme til å utløse.

Mange nye ledere tror at de kan starte opp med mer eller mindre blanke ark. Større tabbe kan de vel neppe gjøre! De erstatter en tidligere leder og etterfølger i hans eller hennes spor. Slik sett vil en alltid bli målt i forhold til den som var der før, uansett hva en selv – og andre for den del - måtte si eller ønske.