Two happy diverse businesswomen shaking hands at meeting in office
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Rollen som konstituert eller midlertidig leder

Å takke ja til å bli konstituert eller midlertidig leder er ikke noe en skal ta verken lett på eller på sparket. Det viser seg nemlig at det kan bli en særdeles slitsom og noen ganger utmattende oppgave. Der du står og nærmest går i spagaten mellom din nåværende rolle og den rollen en er konstituert i.

Ulike erfaringer Følgende beskrivelser fra noen konstituerte ledere bør mane til ettertanke: