Celebrations In Office After Successful Business Pitch By Team
FOTO: Getty Images

Ingen quick fix:

Lederskifter og internopprykk som ny leder

I mange lederskifteprosesser er det interne kandidater som rykker opp og får jobben. Det å dermed tro at det er en form for «plug and play», siden kandidaten da kjenner organisasjonen godt og organisasjonen kjenner den «nye» lederen, leder fort til mange og kompliserte «følgefeil».

På samme måte som at førstegangsledere «sliter» med å lede tidligere kollegaer, vil nye mellom- og toppledere ofte kunne oppleve det samme. Ens tidligere kollegaer vil «se» på deg som deres nye sjef med «nye øyne». Relasjonene du hadde tidligere vil endre seg. På en eller flere måter.