Human resources
FOTO: Getty Images

Lederskifter er et høyrisikoprosjekt

Jeg har i mange år og i utallige innlegg skrevet om både problemer og muligheter knyttet til hvordan jobbe systematisk med virksomhetenes lederskifter. Dette kan vanskelig undervurderes da jeg mener lederskifter på mange felt er å anse som et høyrisikoprosjekt.

Se blant annet dette innlegget fra Ledernytt: