Millennial businessman rejecting giving interview to journalist
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Nytilsatte ledere uten kontekstempati

I Store norske leksikon står det at empati betyr innlevelse, evne til å identifisere, forstå og anerkjenne gyldigheten av andres følelsesmessige tilstand og reaksjoner. For meg som har jobbet med nye ledere på alle ledernivåer i snart 25 år, er det å ha – eller opparbeide seg – det jeg kaller «kontekstempati» helt avgjørende.

Jeg skrev dette innlegget i Ledernytt for en tid tilbake, hvor innholdet var basert på flere samtaler og prosesser med nytilsatte mellom- og toppledere.