Young creative business people meeting at office
FOTO: Getty Images

Ny som leder i ny kontekst – hver gang

Ledelse i praksis starter den dagen du begynner i en ny lederjobb. Hver gang. Alt du har gjort før det, handler primært om forberedelser via planlegging, eva­lueringer, erfaringslæring og kompetanseoppbygging.

Møtet med en konkret lederrolle er din viktigste eksamen. Hver eneste gang. Det er der du skal omsette alle de teoriene du har i hodet, og all den erfaringen du har opparbeidet deg så langt i (arbeids)livet. Du finner fort ut at det som har fungert bra før, ikke fungerer i det hele tatt nå.