Førstegangsledelse og personalansvaret

En av læringsutfordringene for en førstegangsleder er «Å lære å lede mennesker». Oversatt til hverdagens lederskole handler det om det å ha/få personalansvar og det å være en representant for arbeidsgiversiden.

Under dette temaområdet vil du finne mye av det som pekes på som sentrale momenter og prosesser knyttet til både personalansvaret og arbeidsgiveransvaret. Som er nærmest to sider av samme sak.

I vanlige leder- og ledelsesbøker er dette knapt nok nevnt. Vi må inn i bøker om/for HR (Human Resources).

Derfor har vi forsøkt å samle mest mulig for deg som førstegangsleder

Noen stikkord finner du listet nedenfor med mulighet for å fordype deg videre med ressurser vi har laget for deg som førstegangsleder.

Noe av det du uansett som førstegangsleder må finne ut av og jobbe med er:

Dette og mer vil du finne artikler om og podcaster/webinarer på her i portalen. Du vil selvsagt kunne Google og bruke ulike KI-verktøy for å finne dette på nettet.

Likevel er dette noe som må trenes på. Så trening i rollen som arbeidsgiver med personalansvar er helt essensielt for deg som førstegangsleder å jobbe med.

Du finner mange ulike kurs på det åpne markedet, men vi har laget et skreddersydd treningskurs for deg som førstegangsleder. Som vil forberede deg på de ulike kommunikasjonsutfordringene førstegangsledere rapporterer om. Og som mange sier de var svært uforberedt på.

Copyright © 2023 – Ny Som Leder AS, All Right Reserved