Passionate about their project.
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Arbeidsgiverrollen i lederrollen

Arbeidsgiverrollen som del av lederrollen er underkommunisert og dermed undervurdert​.

Administrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten, skrev i DN for noen år siden er lengre innlegg, hvor hun kom med følgende oppfordring: