Svenske studier

Att växa in i chefskap – En studie av förstagångschefer

Chefen & Första chefsuppdraget_Ledarna

Från medarbetare till chef. Kön och makt i chefsförsörjning och karriär

Från medarbetare till ledare

Från Specialist till Ledare – ett helt nytt ledarskapsprogram

Førsta chefsrollen

Förstagångschefers makt utifrån sitt eget och sina underordnades perspektiv

Ingen given väg till succé – en studie om förstagångschefers syn på chefskap

Ledare før førsta gången

Plötsligt händer det! En av dina kollegor avancerar och blir din chef