Førstegangsledelse og stressmestring

Det å håndtere eget og andres stress er noe førstegangsledere definitivt ikke er forberedt på.

Selve overgangen fra fagperson til leder er i sin natur stressende. Stress er nemlig en form for «aktivering» knyttet til at noe «viktig» skal skje/skjer.

Dessverre er denne overgangsprosessen mer preget av «negativt stress» enn «positivt stress». Der årsaken er at det er et /for) stort gap mellom kompetanse og oppgaver/utfordringer. Og jo større gap jo større opplevd negativt stress.

Under dette temaområdet vil du finne mye av det som pekes på som sentrale momenter og prosesser knyttet det å håndtere stress og følelser. Disse finner du listet nedenfor med mulighet for å fordype deg videre med ressurser vi har laget for deg som førstegangsleder.

Noe av det du uansett som førstegangsleder må finne ut av og jobbe med er:

Dette og mer vil du finne artikler om og podcaster/webinarer på her i portalen Du vil selvsagt kunne Google og bruke ulike KI-verktøy for å finne dette på nettet.

Likevel er dette noe som må trenes på. Så kommunikasjonstrening er helt essensielt for deg som førstegangsleder å jobbe med.

Du finner ulike kurs på det åpne markedet knyttet til stress, men vi har laget et skreddersydd treningskurs for deg som førstegangsleder. Som vil forberede deg på de ulike «stressende hendelsene» førstegangsledere rapporterer om. Og som mange sier de var fullstendig uforberedt på.

Copyright © 2023 – Ny Som Leder AS, All Right Reserved