Serious disscussion about project during business meeting in cafe
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Førstegangsledelse og kriseledelse

Når ledere nå må gå fra «hverdagsledelse» til kriseledelse, så er spørsmålet hva som er/blir forskjellen og hvordan utøve god og effektiv kriseledelse i praksis?

Mitt hovedanliggende her er å reflektere over hvordan lederskapet til den enkelte leder vi bli satt under press og hvilke faktorer som er avgjørende for at en kan utøve god og effektiv kriseledelse.