Leadership vision manage business to recover due to coronavirus economic depression crisis. Risk change management Consult think strategy to team plan for marketing sale budget due to transformation
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Kriseledelse og hverdagskriser

Lederrollen innehar mange utfordringer. Noen av dem er naturlig nok lettere å håndtere enn andre. Kriseledelse og krisehåndtering er noe av det mest krevende en leder vil stå overfor.

Mye handler om hvilken kompetanse lederen har å spille på og med, der den viktigste kompetansen trolig er å vite om og kunne bruke andres kompetanse.