Serious disscussion about project during business meeting in cafe
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Sikre et godt samarbeid gjennom effektive gruppeutviklingssamtaler

Det å sette seg ned og diskutere sammen om hvordan man jobber sammen burde være obligatorisk. For hvordan skal vi ellers drive med gruppelæring eller gruppeutvikling i praksis? Her er en kort innføring i mitt konsept kalt GUTS®: GruppeUTviklingsSamtaler, som skal dekke et teams livssyklus og viktige/kritiske faser i denne perioden – fra start til slutt.

Vi mennesker er helt avhengige av å ha en dialog med hverandre, at det er den som binder oss sammen og gir oss kunnskap og læring.