John Livden og Frode Dale
John Livden og Frode Dale

Arbeidsgiverrollen i lederrollen

Arbeidsgiverrollen for ledere innebærer en rekke ansvar og oppgaver knyttet til å administrere og håndtere arbeidsstyrken i en organisasjon. Rollen går langt utover bare å gi instruksjoner og veiledning til ansatte. Få med deg denne refleksjonssamtalen om hva dette innebærer.

Arbeidsgiverrollen er omfattende, kompleks og krever en kombinasjon av ledelsesmessige ferdigheter, mellommenneskelige evner og strategisk tenkning. Blant annet vil de fleste ledere før eller siden stifte bekjentskap med disse ansvarsområdene: