101559

«Rett person på rett plass»?

Dette er trolig det det dummeste uttrykket jeg vet innen rekruttering eller ansettelser.
Mange bruker det nærmest helt ukritisk, og det er faktisk tittelen på en av de mest brukte bøkene innen dette med utvelgelse eller seleksjon.

Hvorfor er det et dumt utsagn?

Før det første indikerer det at det finnes «feil personer» til en stilling.

Der har jeg kun følgende å si: Tidligere Krf-leder Knut Arild Hareide har sagt følgende:
Det er ikke noen feil person i en stilling. Det finnes kun personer som er i feil stilling.

For det andre: Rett plass? Hva i all verden betyr det? Hva er en «plass»?

Det høres nesten ut som at det kun er en nøkkel som passer. Og den må se ut «slik».
Mangfold, forskjellighet og annerledeshet er åpenbart «negativt»!

Så begreper «rett person på rett plass» er nok det vi kaller Person-Job Fit.

Da mangler vi følgende som er helt avgjørende i en rekrutterings- eller ansettelsesprosess:

  • Person – Group Fit
  • Person – Supervisor Fit
  • Person – Organization Fit

Så det fines altså INGEN «rette personer eller personligheter». Alt handler om RELASJONER og KONTEKST. Om KOBLINGER.

Og folk skal ikke inn på eller i «plasser», de skal inn i ROLLER og et FELLESSKAP, der begge parter «passer inn» – sammen.

Oppsummert: Kutt begrepet «Rett person på rett plass»!