The leader
FOTO: Getty Images/iStockphoto

De viktigste verktøyene i verktøykassen:

Førstegangsledelse og kompetansedilemmaer

Gjennom 15 år har jeg spurt nærmere 2000 førstegangsledere om hva de ønsker å ha i sin  verktøykasse. Her deler jeg noen av mine erfaringer.

Å bli leder for første gang er en krevende overgangsprosess, og særlig om verktøykassa er relativt "tom". Da vil de aller fleste slite på grunn av negativt stress. Jeg deler derfor her det jeg tenker bør være i enhver leders verktøykasse - og ikke minst i en førstegangsleders verktøykasse.