Young couple arguing about paperwork on a meeting with their lawyers.
FOTO: Getty Images

Er ledere for konfliktsky?

Ledere og konflikter

For en tid tilbake skrev jeg på min LinkedIn-profil om «ledere og tilbakemeldinger». Responsene særlig i kommentarfeltet var både givende og interessante.

En av de momentene som kom frem fra Svein Hammerstrøm var som følger: