Businessman's Hands Covering Paper Team On Table
FOTO: Getty Images/iStockphoto

De tre K-ene (x 2):

Tre eksamener ledere ikke kan stryke på

Å være leder er ikke en jobb for amatører heter det visst. Spørsmålet er selvsagt hva en «amatør» er. Uansett: Etter 25 år som lederlos/rådgiver/veileder/trener har jeg laget meg noe huskelister. Denne går på tre eksamener en leder rett og slett ikke kan stryke på. Dvs. ikke levere godt og effektivt lederskap på.

Jeg kaller dette for de tre K-eksamener: