Two businessmen with clasped hands sitting opposite close up
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Å være leder for nye ledere

Å være mellom- eller toppleder innebærer blant annet at du har ledere under deg som rapporterer til deg. Rollen som leder for ledere er utrolig nok lite beskrevet i ledelseslitteraturen.

Enda mindre står det om det å være leder for nye ledere. Konsekvensene av dette er manglende rolleforståelse med påfølgende dårlig rolleutøvelse.