Stormy sky over flooded lighthouse
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Rollen som nærmeste overordnede

Stort sett alle medarbeidere og ledere har en foresatt de rapporter til. Denne foresatte – ofte kalt nærmeste overordnede – er den som har hoved- og totalansvaret for alle sine medarbeidere og ledere. Spørsmålet er om han eller hun tar dette totalansvaret – og om de har kompetanse til å gjøre det. Mitt svar er et entydig, men likevel tvetydig nei.

Har de ansvaret: Ja Får de ansvaret: Tja Har de kompetanse til å ta (imot) ansvaret: Tja Gjør de det skal i forhold til ansvaret: Njaei Hva er nå dette ”ansvaret” jeg snakker om? Hva ligger det i å være nærmeste overordnede? Vel, jeg fristes til å si: hva er det som ikke er en leders ansvar for sine medarbeidere og ledere?