Two happy diverse businesswomen shaking hands at meeting in office
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Kursnyhet:

Ny som førstegangsleder – dette må du kunne!

Å bli førstegangsleder er et sjokk for mange, med stress og utbrenthet som resultat. Det bekrefter mange studier. Få innsikt i det aller viktigste for å lykkes: Identitetsskiftet og lederskiftet.

Praktiske detaljer:

 • Varighet: 2 dager (+ et unik kursformat, med læring både før og etter kurset)
 • Pris: 14 995,- ekskl. mva. (inkl. fagbøker, tilgang til AI-Viggo m.m.)
 • Dato og påmelding: Se kursnettside

Kursbeskrivelse

Å overta som leder var mer hektisk og stressende enn det jeg hadde sett for meg. Den første uken var helt jævlig. Jeg fikk plutselig så mye ansvar, og følte jeg måtte gjøre alt.

(sitat fra et intervju med en førstegangsleder, i en masteroppgave som så på hvordan nye ledere ble forberedt til rollen i en større norsk virksomhet)

Mange førstegangsledere er uforberedte på det som møter dem, med stress og utbrenthet som resultat. Kurset tar for seg to utfordringer de må være forberedte på: Identitetsskiftet og lederskiftet.

Kurset ser på hva det innebærer å bli førstegangsleder, og hvordan planlegge oppstarten. F.eks. innsikt i hvordan du skal lede en organisasjon, lede mennesker og takle stress og følelser. Videre får du kunnskap om hva lederskiftet innebærer for deg, hvordan du som ekstern skal komme inn i bedriften, eller hvordan du skal lede tidligere kollegaer. Og aller viktigst: Hvordan oppnå fotfeste i jobben gjennom å oppnå tillit og respekt. Både fra dem du skal lede og lederkollegaer.

Læringspunkter:

 • Hva sier forskningen om det å bli leder for første gang
 • Hva sier førstegangslederne selv om det å bli leder for første gang
 • Hvilke læringsutfordringer møter alle nye førstegangsledere
 • Hvilke læringsprosesser vil kunne skje i og for en førstegangsleder
 • Hvordan planlegge oppstarten i din første lederjobb
 • Hvordan lede tidligere kollegaer
 • Hvordan komme inn som eksternt rekruttert
 • Hvordan få «fotfeste» som ny førstegangsleder
 • Hva slags lederstøtte trenger nye førstegangsledere og hvordan få det

Som fagmedarbeider er du ansvarlig for et begrenset arbeidsfelt, og bidrar med din kompetanse som individuell bidragsyter. Som leder skal du oppnå resultater gjennom hva du klarer å få andre til å gjøre, samtidig som du står ansvarlig for en organisatorisk helhet. Mange sliter med å forstå – eller de undervurderer – hva som kreves i dette skiftet.

Kursleder Frode Dale og medforfatter av boken «På randen av ledelse – en veiviser i førstegangsledelse»

Målgruppe

Dette intensive kurset er for førstegangsledere. Både de som allerede har startet og de som har fått en stilling, men ennå ikke har startet. Kurset er også meget relevant for personer som ønsker å lære om hva det innebærer å bli førstegangsleder. For eksempel personer som jobber med rekruttering og/eller HR- og personalansvar.

Kurset er deltakerorientert og du vil få mange ulike refleksjonsoppgaver å jobbe med. Både individuelt, i læringspar/-triader og i litt større læringsgrupper. For å gi best læringsutbytte, har vi satt 20 personer som maksgrense på kurset.

Ingen forkunnskaper er nødvendig.

Kursinnhold

Identitetsskiftet:

 • Å lære å lede en organisasjon
 • Å lære å lede mennesker
 • Å lære seg selv å kjenne
 • Å lære å takle stress og følelser

Lederskiftet:

 • Hva er et lederskifte
 • Hvilke faser og prosesser utløses av et lederskifte
 • Hvordan avvikle nåværende jobb
 • Hvordan planlegge oppstarten i sin første lederjobb
 • Hvordan lede tidligere kollegaer
 • Hvordan komme inn som eksternt rekruttert
 • Hvordan få «fotfeste» som ny førstegangsleder
 • Hva slags lederstøtte trenger nye førstegangsledere og hvordan få det

Følgende læringsmateriell er inkludert i kurset, og deles ut på kurset:

Boken «På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse»

«På randen av ledelse» er den første og eneste boken på norsk om førstegangsledelse. Boka bygger på resultater fra nyere forskning på ledelsesfeltet og er en veiviser inn i alle de oppgavene og utfordringene en førstegangsleder står overfor.

Det å bli leder for første gang er en kritisk, utfordrende og avgjørende beslutning for mange. De fleste opplever imidlertid at de får liten støtte i denne vanskelige overgangen. Forfatterne gir i denne boken en oversiktlig og praktisk innføring – til beste både for den nye lederen og virksomheten den nye lederen er en avgjørende del av.

Verdi ca. 600 kroner

Kursleder Frode Dale

Frode Dale er ledelsesrådgiver med spesialisering innenfor førstegangsledelse og lederskifter. Han har skrevet tre masteroppgaver og en rekke artikler og rapporter om lederskifter og innfasing av nye ledere. Dale er medforfatter av boken «På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse», som har solgt i nesten 30 0000 eksemplarer. Han har også forfatter av boken «Lederskifter. Om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb». I tillegg er han forfatter av håndbokserien «En leders basiskompetanse» (består av 12 bøker/hefter). Dale har gjennomført hundrevis av ulike interne og åpne lederkurs og lederprogrammer, og som konsulent har han gjennom 25 år jobbet med ca. 2000 Lederplattformer.

Dale jobber praktisk med å øke organisasjoners egen evne og vilje til å ivareta sine nyansatte medarbeidere og ledere. Som konsulent har han så langt faset inn og støttet mer enn 50 mellomledere og toppledere i deres ulike lederskifter, samt kurset og veiledet flere hundre førstegangsledere. Frode Dale har Krigsskoleutdanning og en Mastergrad i ledelse fra BI.

Vårt unike kursformat:

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere gjennom flere år viser at mange savner inspirasjon og støtte også etter kurset. Vi har derfor etablert et unikt kursformat, som sørger for mer kvalitet og større kontinuitet i læringen.

Blant annet innebærer det tilgang til Viggo, som bistår deg ved hjelp av kunstig intelligens, men som i tillegg er spesialtrent på fagområdene lederskifter og lederoverganger. Dette gjennom å (foreløpig) ha «lest» mer enn 1000 sider med fagstoff på temaene.

Vårt unike kursformat inkluderer følgende:

 • Før kurset får du tilsendt noe læringsmateriell som forbereder deg. F.eks. en kort video, en podcast, en fagartikkel eller noe annet.
 • På selve kurset mottar du ytterligere lærebøker (inkludert i kursavgiften)
 • Etter kurset inviteres deltakerne til et to timers felles digitalt møte med kurslederen, hvor dere reflekterer over hva dere lærte.
 • I tillegg får du altså seks måneders fri tilgang til Viggo. Med Viggo tilgjengelig har du en sterk støttespiller 24/7!

Viktig å nevne her, er at vi i løpet av 2024 også vil etablere nettverksgrupper. Om du ønsker, blir du selvsagt invitert inn til disse.

Ingen aktører sikrer deg et så grundig læringsutbytte – gjennom hele året!

Sven Øvergaard, daglig leder i Ny Som Leder AS

Praktisk informasjon og påmelding

2 dager (se vårt unike kursformat)
Pris: 14 995,- ekskl. mva.
For å sikre et godt læringsutbytte er kurset begrenset til 25 deltakere.
Dato og påmelding (arrangeres i Oslo):

Inkludert læringsmateriell (utdeles på kurset): 

 • Boken «På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse»

Vårt unike kursformat: Læring før, under og etter kurset

 • Før kurset får du tilsendt noe læringsmateriell som forbereder deg. F.eks. en kort video, en podcast, en fagartikkel eller noe annet.
 • På selve kurset mottar du ytterligere lærebøker (inkludert i kursavgiften)
 • Etter kurset inviteres deltakerne til et to timers felles digitalt møte med kurslederen, hvor dere reflekterer over hva dere lærte.
 • I tillegg får du seks måneders fri tilgang til unike AI-Viggo. Med AI-Viggo tilgjengelig har du en sterk støttespiller 24/7!

Viktig å nevne her, er at vi i løpet av 2024 også vil etablere nettverksgrupper. Om du ønsker, blir du selvsagt invitert inn til disse.