Confident businesswoman hr manager listening to candidate on interview
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Eneste kurs i Norge:

Slik rekrutterer du de beste folkene

En viktig lederoppgave er å rekruttere dyktige folk, som bidrar til å videreutvikle bedriften. Kurset gir uvurderlig innsikt i hvordan du identifiserer, ivaretar og sikrer deg de beste kandidatene. Kurset er det eneste i sitt slag i Norge.

Praktiske detaljer:

 • Varighet: 2 dager (+ et unik kursformat, med læring både før og etter kurset)
 • Pris: 14 995,- ekskl. mva. (inkl. fagbøker, tilgang til AI-Viggo m.m.)
 • Dato og påmelding: Se kursnettside

Kursbeskrivelse

Ledelse handler mye om å ha personalansvar, og en viktig del av dette er å rekruttere nye medarbeidere og ledere. En feilansettelse koster ofte både én og to millioner kroner i tap. Derfor er det svært viktig at ledere lærer om hvordan en profesjonell og helhetlig rekrutteringsprosess forgår. Der deres rolle som hovedansvarlig er forstått, erkjent og akseptert.

Kurset gir deg som ansvarlig rekrutterende leder de verktøyene du trenger for å lykkes med denne svært viktige lederoppgaven.

Læringspunkter:

I kurset får du en beskrivelse og gjennomgang av en helhetlig rekrutteringsprosess. Du får innsikt i hvordan finne og tiltrekke deg de riktige kandidatene, gjennomføre en god utvelgelsesprosess og tips rundt det å gi avslag.

I tillegg lærer du hvordan bruke utvelgelsesprosessen som en forberedelsesprosess. Kurset gir også innsikt i utformingen av gode arbeidskontrakter og ikke minst hvordan ta imot og følge opp de nyansatte. Både under pre-boardingen, i innfasingen og i de neste 6-12 månedene.

 • Hva en helhetlig rekrutteringsprosess er og hvordan gjennomføre den i praksis
 • Hva som ligger i rollen som rekrutterende leder
 • Hvordan jobbe sammen med HR
 • Hvordan bruke rekrutteringsfirmaer/headhuntere
 • Hvordan ivareta kandidatene underveis
 • Hvordan evaluere rekrutteringsprosessen
 • Hvordan ta imot og følge opp de nyansatte. Både under pre-boardingen, i innfasingen og i de neste 6-12 månedene

Det største problemet med onboarding-tenkningen, slik jeg ser det, er at den, på samme måte som rekrutterings- eller utvelgelsestenkningen, beskriver dette som en separat prosess. Den tar nemlig ikke inn over seg at onboardingen allerede har skjedd gjennom utvelgelsesprosessen og at det nå handler om å følge denne (igangsatte) prosessen videre.

Frode Dale, kursleder, lederlos og forfatter

Målgruppe

Kurset passer for ledere på alle nivåer, dvs. førstegangsledere, mellomledere og toppledere. I tillegg er kurset selvsagt midt i blinken for personer med rekrutterings- og/eller opplæringsansvar i virksomheten. For eksempel personer fra HR-funksjonen. Personer som jobber innenfor rekrutteringsbransjen har også stort utbytte av kursets innhold.

Ingen forkunnskaper er nødvendig.

Kursinnhold

Rekrutteringsprosessen

 • Hva er en helhetlig rekrutteringsprosess
 • Hva er «den psykologiske kontrakten»
 • Hva sier forskningen om rekrutteringsprosesser
 • Hva sier undersøkelser og erfaringer om rekrutteringsprosesser
 • Hva sier ulike «Kandidatundersøkelser»
 • Hva er de ulike «Fit-tradisjonene»

Offboarding og søkestrategi

 • Hvordan fase ut den som slutter og skal erstattes
 • Hvordan lage en god rolle- og kontekstanalyse/-beskrivelse
 • Hvordan lage en god søkestrategi
 • Hvordan lage gode annonser
 • Hva er en god søknad
 • Hvordan ta imot søknader
 • Hvordan svare på kandidathenvendelser
 • Hvordan gi avslag

Utvelgelse og seleksjon

 • Hvordan gjennomføre et førstegangsintervju
 • Utvikling og bruk av kontekst-caser
 • Bruk av tester
 • Bruk av omvendt intervju
 • Hvordan gi avslag
 • Hvordan gjennomføre andregangs- eller dybdeintervju
 • Hvordan gjennomføre referanseintervjuer
 • Bruk av omvendt referanseintervjuer
 • Forhandlinger om lønn, betingelser og andre ansattgoder
 • Hva er en juridisk god arbeidskontrakt

Preboarding og onboarding

 • Oppfølging i perioden før oppstart (preboarding/pre-entry)
 • Planlegging for de første 90 dagene og for hele prøveperioden (6 mnd)
 • Opplæring og oppfølging av nyansatte
 • Lover og regler for prøveperioden
 • Evaluering underveis i og etter prøveperioden
 • Fra nyansatt til ansatt: videreutvikling av den psykologiske kontrakten
 • Samarbeid med HR
 • Samarbeid med rekrutteringsfirmaer/headhuntere

Følgende læringsmateriell er inkludert i kurset, og deles ut på kurset:

Arbeidshefte 10 i Håndbokserien: «Lederen som rekrutteringsansvarlig»

Kursleder Frode Dale

Frode Dale er ledelsesrådgiver med spesialisering innenfor førstegangsledelse og lederskifter. Han har skrevet tre masteroppgaver og en rekke artikler og rapporter om lederskifter og innfasing av nye ledere. Dale er medforfatter av boken «På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse», som har solgt i nesten 30 0000 eksemplarer. Han har også forfatter av boken «Lederskifter. Om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb». I tillegg er han forfatter av håndbokserien «En leders basiskompetanse» (består av 12 bøker/hefter). Dale har gjennomført hundrevis av ulike interne og åpne lederkurs og lederprogrammer, og som konsulent har han gjennom 25 år jobbet med ca. 2000 Lederplattformer.

Dale jobber praktisk med å øke organisasjoners egen evne og vilje til å ivareta sine nyansatte medarbeidere og ledere. Som konsulent har han så langt faset inn og støttet mer enn 50 mellomledere og toppledere i deres ulike lederskifter, samt kurset og veiledet flere hundre førstegangsledere. Frode Dale har Krigsskoleutdanning og en Mastergrad i ledelse fra BI.

Vårt unike kursformat

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere gjennom flere år viser at mange savner inspirasjon og støtte også etter kurset. Vi har derfor etablert et unikt kursformat, som sørger for mer kvalitet og større kontinuitet i læringen.

Blant annet innebærer det tilgang til Viggo, som bistår deg ved hjelp av kunstig intelligens, men som i tillegg er spesialtrent på fagområdene lederskifter og lederoverganger. Dette gjennom å (foreløpig) ha «lest» mer enn 1000 sider med fagstoff på temaene.

Vårt unike kursformat inkluderer følgende:

 • Før kurset får du tilsendt noe læringsmateriell som forbereder deg. F.eks. en kort video, en podcast, en fagartikkel eller noe annet.
 • På selve kurset mottar du ytterligere lærebøker (inkludert i kursavgiften)
 • Etter kurset inviteres deltakerne til et to timers felles digitalt møte med kurslederen, hvor dere reflekterer over hva dere lærte. I tillegg får du altså seks måneders fri tilgang til Viggo. Med Viggo tilgjengelig har du en sterk støttespiller 24/7!

Viktig å nevne her, er at vi i løpet av 2024 også vil etablere nettverksgrupper. Om du ønsker, blir du selvsagt invitert inn til disse.

Ingen aktører sikrer deg et så grundig læringsutbytte – gjennom hele året!

Sven Øvergaard, daglig leder i Ny Som Leder AS

Praktisk informasjon og påmelding

2 dager (se vårt unike kursformat)
Pris: 14 995,- ekskl. mva.
For å sikre et godt læringsutbytte er kurset begrenset til 20 deltakere.
Datoer og påmelding (alle kurs i Oslo):

Inkludert læringsmateriell (utdeles på kurset): 

 • Kurset inkluderer arbeids- og refleksjonshefte 10 i Håndbokserien: «Lederen som rekrutteringsansvarlig«

Vårt unike kursformat: Læring før, under og etter kurset

 • Før kurset får du tilsendt noe læringsmateriell som forbereder deg. F.eks. en kort video, en podcast, en fagartikkel eller noe annet.
 • På selve kurset mottar du ytterligere lærebøker (inkludert i kursavgiften)
 • Etter kurset inviteres deltakerne til et to timers felles digitalt møte med kurslederen, hvor dere reflekterer over hva dere lærte.
 • I tillegg får du seks måneders fri tilgang til unike AI-Viggo. Med AI-Viggo tilgjengelig har du en sterk støttespiller 24/7!

Viktig å nevne her, er at vi i løpet av 2024 også vil etablere nettverksgrupper. Om du ønsker, blir du selvsagt invitert inn til disse.