Business people having a meeting in a tech company
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Kursnyhet:

Teamledelse og rollen som teamleder

Ledelse handler om å få folk til å jobbe sammen mot felles mål. Da blir samarbeid viktig. Det betyr at ledere både må fylle og mestre mange ulike roller, hvor en av de aller viktigste er rollen som teamleder. Eller leder for en ledergruppe. I dette kurset tar vi for oss det du trenger for å bygge, utvikle og ikke minst overta et team/en ledergruppe.

Praktiske detaljer:

 • Varighet: 2 dager (+ et unik kursformat, med læring både før og etter kurset)
 • Pris: 14 995,- ekskl. mva. (inkl. fagbøker, tilgang til AI-Viggo m.m.)
 • Dato og påmelding: Se kursnettside

Kursbeskrivelse

Ledere skal fylle og mestre mange ulike roller. En av de viktigste er trolig rollen som teamleder. Eller leder for en ledergruppe. Kurset vil ta for seg det du trenger for å bygge, utvikle og ikke minst overta et team/en ledergruppe.

Du vil få tilgang til en rekke modeller og mange ulike praktiske verktøy. Som Teamkontrakter, Teametablering og Teamtilbakemeldinger. Samt hvordan du jobber med Psykologisk trygghet. Du vil også få trening i å gjennomføre en Teamsamtale. Eller det vi kaller for en Gruppeutviklingssamtale (GUTS®).

Læringspunkter:

Som teamleder eller leder for ledergrupper er det viktig for deg å forstå det som kalles «teamprosesser» og «teamdynamikk». Det er også viktig at du kjenner til og kan jobbe md det vi kaller et teams eller ledergruppes «livssyklus».

Dette kurset vil sledes gi deg blant annet følgende:

 • Oversikt over forskningen knyttet til team og ledergrupper
 • Oversikt over ulike gruppeutviklingsmodeller
 • Oversikt over ulike teammodeller
 • Oversikt over alle fasene og prosessene i et teams livssyklus (fra start til slutt)
 • Innsikt i egne erfaringer med å jobbe i team og/eller ledergrupper
 • Grundig gjennomgang av et teams/en ledergruppes 9 R’er
 • Teamlederrollen og rollen som teamdeltager
 • Trening på hvordan gjennomføre en Teametablering/Teambygging
 • Gjennomgang av Teamkontrakter (Hva, hvorfor og hvordan)
 • Gjennomgang og trening på å gjennomføre halvårlige Teamsamtaler/GUTS©

Det å være leder for et team eller ledergruppe er ikke noe en tar på sparket. Det krever mye kompetanse og trening. Uten det vil en trolig garantert mislykkes og team prestasjonene vil synke som en sten. Og folk vil forlate skuta.

Frode Dale, kursleder, lederlos og forfatter

Målgruppe

Kurset er til for alle nåværende og ikke minst kommende teamledere og ledere for ledergrupper. Kurset vil også være svært nyttig for internkonsulenter og folk i HR-stillinger.

Kurset er deltakerorientert og du vil få mange ulike arbeids- og refleksjonsoppgaver å jobbe med. Både individuelt, i læringspar/-triader og i litt større læringsgrupper.

Ingen forkunnskaper er nødvendig.

Kursinnhold

Vi vil blant annet se nærmere på følgende:

 • Hva er et team
 • Hva er et teams 9 R’er
 • Teamledelse og teamlederrollen
 • Hvordan gjennomføre en teametablering/teambygging
 • Hvordan jobbe med team(videre)utvikling
 • Hvordan overta et team
 • Psykologisk trygghet i team
 • Teamkontrakter
 • Teamroller
 • Teammøter
 • Teamkultur
 • Teamkonflikter
 • Teamendringer
 • Teamsamtaler/Gruppeutviklingssamtaler (GUTS)
 • Teamlæring
 • Teamevaluering
 • Teammålinger
 • Teamresultat
 • Teamspirit
 • Bytte av teamleder – ut- og innfasing
 • Bytte av teamdeltagere – ut- og innfasing
 • Teamfusjoner
 • Teamnedleggelse

Følgende læringsmateriell er inkludert i kurset, og deles ut på kurset:

Arbeids- og refleksjonshefte 6 «Lederen som teamansvarlig» i Håndbokserien «En leders basiskompetanse«. I tillegg vil du på kurset få en rekke modeller og verktøy.

Kursleder Frode Dale

Frode Dale er ledelsesrådgiver med spesialisering innenfor førstegangsledelse og lederskifter. Han har skrevet tre masteroppgaver og en rekke artikler og rapporter om lederskifter og innfasing av nye ledere. Dale er medforfatter av boken «På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse», som har solgt i nesten 30 0000 eksemplarer. Han har også forfatter av boken «Lederskifter. Om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb». I tillegg er han forfatter av håndbokserien «En leders basiskompetanse» (består av 12 bøker/hefter). Dale har gjennomført hundrevis av ulike interne og åpne lederkurs og lederprogrammer, og som konsulent har han gjennom 25 år jobbet med ca. 2000 Lederplattformer.

Dale jobber praktisk med å øke organisasjoners egen evne og vilje til å ivareta sine nyansatte medarbeidere og ledere. Som konsulent har han så langt faset inn og støttet mer enn 50 mellomledere og toppledere i deres ulike lederskifter, samt kurset og veiledet flere hundre førstegangsledere. Frode Dale har Krigsskoleutdanning og en Mastergrad i ledelse fra BI.

Vårt unike kursformat

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere gjennom flere år viser at mange savner inspirasjon og støtte også etter kurset. Vi har derfor etablert et unikt kursformat, som sørger for mer kvalitet og større kontinuitet i læringen.

Blant annet innebærer det tilgang til Viggo, som bistår deg ved hjelp av kunstig intelligens, men som i tillegg er spesialtrent på fagområdene lederskifter og lederoverganger. Dette gjennom å (foreløpig) ha «lest» mer enn 1000 sider med fagstoff på temaene.

Vårt unike kursformat inkluderer følgende:

 • Før kurset får du tilsendt noe læringsmateriell som forbereder deg. F.eks. en kort video, en podcast, en fagartikkel eller noe annet.
 • På selve kurset mottar du ytterligere lærebøker (inkludert i kursavgiften)
 • Etter kurset inviteres deltakerne til et to timers felles digitalt møte med kurslederen, hvor dere reflekterer over hva dere lærte. I tillegg får du altså seks måneders fri tilgang til Viggo. Med Viggo tilgjengelig har du en sterk støttespiller 24/7!

Viktig å nevne her, er at vi i løpet av 2024 også vil etablere nettverksgrupper. Om du ønsker, blir du selvsagt invitert inn til disse.

Ingen aktører sikrer deg et så grundig læringsutbytte – gjennom hele året!

Sven Øvergaard, daglig leder i Ny Som Leder AS

Praktisk informasjon og påmelding

2 dager (se vårt unike kursformat)
Pris: 14 995,- ekskl. mva.
For å sikre et godt læringsutbytte er kurset begrenset til 15 deltakere.
Datoer og påmelding (alle kurs i Oslo):

Inkludert læringsmateriell (utdeles på kurset): 

 • Arbeids- og refleksjonshefte 6 «Lederen som teamansvarlig» i Håndbokserien «En leders basiskompetanse«. I tillegg vil du på kurset få en rekke modeller og verktøy.

Vårt unike kursformat: Læring før, under og etter kurset

 • Før kurset får du tilsendt noe læringsmateriell som forbereder deg. F.eks. en kort video, en podcast, en fagartikkel eller noe annet.
 • På selve kurset mottar du ytterligere lærebøker (inkludert i kursavgiften)
 • Etter kurset inviteres deltakerne til et to timers felles digitalt møte med kurslederen, hvor dere reflekterer over hva dere lærte.
 • I tillegg får du seks måneders fri tilgang til unike AI-Viggo. Med AI-Viggo tilgjengelig har du en sterk støttespiller 24/7!

Viktig å nevne her, er at vi i løpet av 2024 også vil etablere nettverksgrupper. Om du ønsker, blir du selvsagt invitert inn til disse.