Group of young business people discussing something and smiling while sitting at the office table
FOTO: Getty Images

Kursnyhet:

Fra kollega til leder

Det å innta din første lederrolle er krevende. Spesielt tøft er det å plutselig skulle lede sine tidligere kollegaer. Ikke minst personlig, siden det for deg innebærer et såkalt identitetsskifte. Få innsikten og verktøyene som trengs for å lykkes!

Praktiske detaljer:

 • Varighet: 2 dager (+ et unik kursformat, med læring både før og etter kurset)
 • Pris: 14 995,- ekskl. mva. (inkl. fagbøker, tilgang til AI-Viggo m.m.)
 • Dato og påmelding: Se kursnettside

Kursbeskrivelse

«Jeg måtte lære å kjenne mine kollegaer på ny, og måtte legge til side personlige relasjoner og skille mellom det å være privat og profesjonell. Følelsen av isolasjon ble etter hvert ganske stor».

(sitat fra et intervju med en førstegangsleder, i en masteroppgave som så på hvordan nye ledere ble forberedt til rollen i en større norsk virksomhet)

Det å gå fra rollen som fagperson og over i din aller første lederrolle, betyr ofte å gå fra en rolle som kollega til sjef. Dette er særs krevende, spesielt på det personlige plan siden det innebærer et såkalt identitetsskifte med tilhørende læringsutfordringer. I tillegg inngår du i et lederskifte.

Fra spesialist til generalist og nettverksbygger  

To faktorer preger identitetsskiftet: Læring og avlæring. Du må altså lære mye nytt siden du nå går fra en fag- og spesialistrolle, med ansvar kun for å lede deg selv, til å bli en generalist og nettverksbygger som skaper resultater gjennom andre.

Dernest må du «avlæres» mye. Det betyr å gi slipp på arbeidsoppgaver du vanligvis mestrer godt, for å tre inn i en rolle som stiller nye og annerledes krav. Ofte skaper dette usikkerhet og medfører sterke stressreaksjoner. Identitetsskiftet handler altså like mye om avlæring, som læring av noe nytt.

Dette kurset gir deg unik innsikt for lykkes i denne prosessen, hvor det fremfor alt handler om å bli bevisst de mentale prosessene vil finne sted inne i deg. I tillegg får du gode verktøy som du garantert vil finne stor nytte i. For eksempel «Din lederplattform», «90-dagersplanen» og DUOK®.

Du må bli bevisst de mentale prosessene du går gjennom. Forholder du deg likegyldig til disse eller velger å «ta ting på sparket», vil du fort oppleve det som kalles «førstegangslederstress». Det igjen har stor potensial til å knekke deg som leder allerede i starten.

Stress, ensomhet og «annerledes» kollegaer

Når du går fra å være en kollega til å bli leder, vil du også inngå i et lederskifte. Forskning viser også at 7 av 10 førstegangsledere rykker opp og blir leder for tidligere kollegaer. Dette opplever mange som svært krevende, og flere studier viser at usikkerhet, stress, ensomhet og manglende mestringsfølelse preger den første tiden som leder. Spesielt det at tidligere kollegaer nå oppfører seg annerledes overfor deg kommer som et sjokk på mange.

Som professor Linda Hill ved Harvard skrev i sin bok om førstegangsledelse: «Becoming a manager. Mastery of a new identity», som fremfor noen er «Bibelen» her:

 • “They were taken with their guard down”.
 • “I was about sink or swim”.

«Å overta som leder var mer hektisk og stressende enn det jeg hadde sett for meg. Den første uken var helt jævlig. Jeg fikk plutselig så mye ansvar, og følte jeg måtte gjøre alt».

(sitat fra et intervju med en førstegangsleder, i en masteroppgave som så på hvordan nye ledere ble forberedt til rollen i en større norsk virksomhet)

Læringspunkter:

 • Hva innebærer det å bli leder – for første gang – kontra det å være leder
 • Hva betyr det for deg å gå fra en fagstilling til en lederstilling (identitetsskiftet)
 • Hva slags basiskompetanse og -ferdigheter må du tilegne deg
 • Lær deg å lede en organisasjon, lede mennesker, lære seg selv å kjenne og å lære å takle stress og følelser
 • Dine første 90 dager i din nye rolle – forberedelser og gjennomføring
 • Alle lederskifters logikk og logistikk – læringsfaser og –utfordringer

De aller fleste som går fra å være kollega den ene dagen til å være sjefen deres den neste, er uforberedte på hva som ligger og venter dem. Dermed vet de heller ikke hvordan de skal møte og håndtere alle de ulike lederutfordringene.

Frode Dale, lederlos og kursleder

Målgruppe

For deg som har rykket opp internt eller er ny i lederrollen. Det kreves ingen forkunnskaper til dette kurset.

Kursinnhold

Ledelse versus førstegangsledelse

 • Hvordan er det å være leder i Norge i dag – et bilde av hverdagens lederutfordringer
 • Hva innebærer det å bli leder – for første gang – kontra det å være leder

Et identitetsskifte med tilhørende læringsutfordringer

 • Å gå fra fagstilling til lederstilling – et identitetsskifte
 • Hvilke læringsprosesser og -utfordringer vil du som førstegangsleder uansett måtte håndtere (være forberedt på)
 • Få vite mer om det du må lære deg: Å lede en organisasjon, lede mennesker, lære seg selv å kjenne og lære å takle stress og følelser

Kompetansebehov for førstegangsledere‍

 • Hva slags basiskompetanse og -ferdigheter må en førstegangsleder tilegne seg
 • Hvordan utvikle og jobbe med egen Lederplattform – ansvar for egen lederutvikling
 • Hvordan «lære» jobben, samtidig som du må «gjøre jobben»

Førstegangsledelse som et lederskifte

 • Fra kollega til leder
 • Å overta og arve etter en tidligere leder – det å inngå i et lederskifte
 • Alle lederskifters logikk og logistikk – læringsfaser og utfordringer
 • Hvordan si opp og avvikle nåværende stilling, samtidig som du skal forberede deg til den nye stillingen (og eventuelt den nye organisasjonen om du er eksternt rekruttert)
 • Dine første 90 dager i ny lederjobb – forberedelser og gjennomføring (90-dagersplanen)

Lederoppgaver og lederstøtte for førstegangsledere

 • Hvordan Drifte, Utvikle, Omstille og Kriselede (DUOK®) en organisasjon – samtidig
 • Intern versus ekstern rekruttering, og førstegangsleder i nyopprettet stilling
 • Lederstøtte for nye ledere – «MONNER»©

Råd til kommende og nåværende førstegangsledere

 • Lede- og snubletråder for alle førstegangsledere – en oppsummering
 • Lederopplæring og –utvikling – hva er det – veien videre som leder – ditt eget ansvar
 • Invitasjon til videre utviklings- og læringsarenaer

Kurset inkluderer følgende bøker/hefter:

 • «På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse» (Gyldendal Akademisk)
 • «Hva er ledelse i praksis – fra begrep til grep». Hefte 1 fra håndbokserien En leders basiskompetanse. (ISBN 978-82-996995-5-6)

Totalverdi: ca. kr. 1000,-

Kursleder Frode Dale

Frode Dale er ledelsesrådgiver med spesialisering innenfor førstegangsledelse og lederskifter. Han har skrevet tre masteroppgaver og en rekke artikler og rapporter om lederskifter og innfasing av nye ledere. Dale er medforfatter av boken «På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse», som har solgt i nesten 30 0000 eksemplarer. Han har også forfatter av boken «Lederskifter. Om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb». I tillegg er han forfatter av håndbokserien «En leders basiskompetanse» (består av 12 bøker/hefter). Dale har gjennomført hundrevis av ulike interne og åpne lederkurs og lederprogrammer, og som konsulent har han gjennom 25 år jobbet med ca. 2000 Lederplattformer.

Dale jobber praktisk med å øke organisasjoners egen evne og vilje til å ivareta sine nyansatte medarbeidere og ledere. Som konsulent har han så langt faset inn og støttet mer enn 50 mellomledere og toppledere i deres ulike lederskifter, samt kurset og veiledet flere hundre førstegangsledere. Frode Dale har Krigsskoleutdanning og en Mastergrad i ledelse fra BI.

Vårt unike kursformat

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere gjennom flere år viser at mange savner inspirasjon og støtte også etter kurset. Vi har derfor etablert et unikt kursformat, som sørger for mer kvalitet og større kontinuitet i læringen.

Blant annet innebærer det tilgang til Viggo, som bistår deg ved hjelp av kunstig intelligens, men som i tillegg er spesialtrent på fagområdene lederskifter og lederoverganger. Dette gjennom å (foreløpig) ha «lest» mer enn 1000 sider med fagstoff på temaene.

Vårt unike kursformat inkluderer følgende:

 • Før kurset får du tilsendt noe læringsmateriell som forbereder deg. F.eks. en kort video, en podcast, en fagartikkel eller noe annet.
 • På selve kurset mottar du ytterligere lærebøker (inkludert i kursavgiften)
 • Etter kurset inviteres deltakerne til et to timers felles digitalt møte med kurslederen, hvor dere reflekterer over hva dere lærte. I tillegg får du altså seks måneders fri tilgang til Viggo. Med Viggo tilgjengelig har du en sterk støttespiller 24/7!

Viktig å nevne her, er at vi i løpet av 2024 også vil etablere nettverksgrupper. Om du ønsker, blir du selvsagt invitert inn til disse.

Ingen aktører sikrer deg et så grundig læringsutbytte – gjennom hele året!

Sven Øvergaard, daglig leder i Ny Som Leder AS

Praktisk informasjon og påmelding

2 dager (se vårt unike kursformat)
Pris: 14 995,- ekskl. mva.
For å sikre et godt læringsutbytte er kurset begrenset til 20 deltakere.
Datoer og påmelding (alle kurs i Oslo):

Inkludert læringsmateriell (utdeles på kurset): 

 • «På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse» (Gyldendal Akademisk)
 • «Hva er ledelse i praksis – fra begrep til grep». Hefte 1 fra håndbokserien En leders basiskompetanse. (ISBN 978-82-996995-5-6)

Vårt unike kursformat: Læring før, under og etter kurset

 • Før kurset får du tilsendt noe læringsmateriell som forbereder deg. F.eks. en kort video, en podcast, en fagartikkel eller noe annet.
 • På selve kurset mottar du ytterligere lærebøker (inkludert i kursavgiften)
 • Etter kurset inviteres deltakerne til et to timers felles digitalt møte med kurslederen, hvor dere reflekterer over hva dere lærte.
 • I tillegg får du seks måneders fri tilgang til unike AI-Viggo. Med AI-Viggo tilgjengelig har du en sterk støttespiller 24/7!

Viktig å nevne her, er at vi i løpet av 2024 også vil etablere nettverksgrupper. Om du ønsker, blir du selvsagt invitert inn til disse.