Happy recruiters talk with male applicant in office
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Dette innebærer ledelse i praksis

Å være leder er å utøve ledelse og lederskap. For å bli god i utøvelsen, må du ha tilgang til hvordan man «tenker» ledelse. Hva man legger vekt på og hva man har og bruker i «lederverktøykassen» sin. I kurset får du tilgang til de tre viktigste lederteoriene alle nye ledere – uansett ledernivå – må kunne jobbe med. Du blir introdusert for to solide verktøy som vil følge deg resten av lederkarrieren: «Min lederplattform» og «Min lederfilosofi».