Speaker talking in seminar with many of audiences for business meeting for key of success
FOTO: Getty Images

En leders første 90 dager i ny lederjobb

Som ny leder har du 90 dager på deg til å finne fotfeste. Mislykkes du er resultatet ofte tapt tillit og respekt. Blant de du skal lede og lederkollegaer. Det betyr at i løpet av denne perioden bør du, via ulike prosesser og kartlegginger, ha fått både oversikt og innsikt i enheten du har overtatt. I tillegg skal du ha gjort nødvendige grep for «et innledende fotfeste». Så hva inneholder en plan for de første 90 dagene? I dette kurset, det eneste i sitt slag i Norge, får du innsikt i hvordan bruke disse 90 dagene.