Two happy diverse businesswomen shaking hands at meeting in office
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Ny som førstegangsleder – dette må du kunne!

Kurset tar for seg to utfordringer førstegangsledere må være forberedte på: Identitetsskiftet og lederskiftet. Vi ser også på hva det innebærer å bli førstegangsleder og hvordan planlegge oppstarten. F.eks. innsikt i hvordan lede en organisasjon, lede mennesker og takle stress og følelser. Du får kunnskap om hva lederskiftet innebærer, hvordan du som ekstern skal komme inn i bedriften, hvordan du skal lede tidligere kollegaer og hvordan oppnå fotfeste gjennom tillit og respekt.