Businesswoman smiling during a meeting in office
FOTO: Getty Images/iStockphoto

En leders selvforståelse

Ledelse i praksis hviler på to grunnstener: Selvforståelse og rolleforståelse. Som leder vil du måtte bruke deg selv som person på en mye mer aktiv måte. Det betyr at du må kjenne deg selv som person. Uten denne selvkjennskapen mislykkes du trolig som leder. I dette unike kurset jobber vi med din egen selvforståelse, som handler om å kjenne og bruke deg selv i møte med andre mennesker. Få en personlig reise inn i ditt indre repertoar. Få innsikt om hvordan du virker på andre – og hvordan andre virker på deg!