Businesswoman addressing a meeting in office
FOTO: Getty Images

Slik lykkes du som førstegangsleder – digitalt selvstudium

Å bli førstegangsleder oppleves av mange som et stort sjokk. Dette digitale selvstudiet, det eneste i sitt slag i Norge, har to viktige mål: Forberede førstegangsledere til hva som møter dem, slik at de takler overgangen bedre, samt gi kunnskap om hva de bør gjøre de første 90 dagene. Dvs. den kritiske oppstarts-, overtakelses- og etableringsperioden hvor de må finne fotfeste og oppnå tillit og respekt. Kurset har ni læringsmoduler, presentert gjennom 33 videoer, noe som uten tvil gir førstgangsledere den mest omfattende og intensive opplæringen de kan få!