Hva er de store forskjellene på intern og ekstern rekruttering av ledere?

I en god del lederskifteprosesser er det interne kandidater som rykker opp og får jobben. Å tro at det er en form for «Plug and Play» fordi kandidaten kjenner organisasjonen og organisasjonen kjenner den «nye» lederen, kan fort lede til mange og kompliserte «følgefeil».