Hva skal man spesielt se etter for å unngå utbrenthet?

Dette med UTBRENTHET er (livs)viktig for ledere å ha kunnskap om. Både på egne vegne, men ikke minst for de ansattes ve og vel.