HRM or Human Resource Management, focus to manager icon which is among staff icons for human development recruitment leadership and customer target. resume, interview. Plan, Do, check, Action, testing
FOTO: Getty Images

Workshop 30.11 (sentralt i Oslo):

Slik etablerer du et læringssystem for førstegangsledere

Mange studier bekrefter at førstegangsledere i altfor stor grad overlates de til seg selv. De savner både opplæring i forkant av tiltredelsen, og intern støtte fra organisasjonen underveis. Workshopen gir en innføring i hvordan virksomhetene selv kan bygge robuste, kontekstuelle og agile læringssystemer for nye ledere, uansett ledernivå, men med hovedfokus på førstegangsledere.

Målgruppen for workshopen er HR-ansvarlige, internkonsulenter med ansvar for nye ledere uansett ledernivå, men med fokus på førstegangsledere og for toppledelsen/toppledere.

Workshopen gir blant annet svar på følgende:

 • Hvilken basiskunnskap er det kritisk at førstegangsledere har, og hva «trenger» de fra virksomheten?
 • Hvordan forberede førstegangsledere på identitetsskiftet som alle uansatt må gjennomgå?
 • Hvordan kan virksomheten selv skape gode prosesser rundt lederskiftet, som ofte er fundamentalt for om førstegangslederen lykkes?
 • Hva inneholder et organisatorisk læringssystem – og ikke bare for førstegangsledere, men også for nye mellom- og toppledere? Her tar workshopen opp blant annet «The Leadership Pipeline».

De negative ringvirkningene ved at førstegangsledere «mislykkes» eller «møter veggen» er formidable. For personen selv går det ofte på helsen løs, mens de økonomiske tapene kan bli store for virksomheten. I tillegg kan nøkkelpersonell forsvinne som følge av turbulensen underveis.

Det er bare et svar her: Virksomhetene må selv ta langt større ansvar, gjennom å skape gode systemer og prosesser slik at de lederne de satser på lykkes. Fokuset må endres fra «feilansettelser» til «feilinnsettelser»

Frode Dale, leder for workshopen

Program:

 • Velkommen, presentasjon og deling av forventninger/ønsker/behov
 • Hva «er» førstegangsledelse og hva trenger førstegangsledere
 • Lederskifter, Leadership-pipeline og succession planning (etterfølgerplanlegging)

Pause

 • Hvordan jobber dere pr i dag med deres førstegangsledere?
 • Hvordan ser et organisatorisk læringssystem ut for primært førstegangsledere, men også nye mellom- og toppledere

Lunsj/mingling

 • Hvordan ser et grunnleggende kurs ut for førstegangsledere. Innhold og gjennomføring
 • Hvordan bygge opp et kontekstuelt og individuelt mentorprogram
 • Hvordan jobbe med å etablere og «drifte» nettverks- og læringsgrupper

Pause

 • Hvordan bygge opp og «drifte» et godt opplegg for intern lederopplæring
 • Hvordan ansvarliggjøre nærmeste leder for sine førstegangsledere
 • HR og Toppledelsen sitt ansvar for alle nye ledere uansett ledernivå
 • Hva nå? Veiene videre, Q&A, diskusjoner/refleksjoner og Evalulæring

Praktiske detaljer:

 • Tid: Torsdag 30. november 2023 kl. 09.00-16.00
 • Sted: Sentralt i Oslo (sted oppgis senere)
 • Antall deltagere: Minimum 5 personer (maks 10 personer)
 • Påmeldingsfrist: Fredag 24 november. Første mann/kvinne til mølla.

Deltakerpris:

 • Basic: kr. 9500,- (eks. mva.)
 • Premium: kr. 17 500,- (eks. mva.) (PS! Premium inkluderer en «innholds-, kurs- og rådgivningspakke» til en verdi av ca. kr 23 500,-. Se detaljer lengre ned).

Inkludert i de ulike deltakerpakkene

Materiale inkludert i Premium:

Et eksemplar av følgende bøker/hefter:

 • «På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse» (Gyldendal Akademisk)
 • «Lederskifter. Om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb» (Gyldendal Akademisk)
 • «Hva er ledelse i praksis – fra begrep til grep». Hefte 1 fra håndbokserien En leders basiskompetanse. (ISBN 978-82-996995-5-6)
 • «Ny som leder – om lederskifter, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb». Hefte 11 i håndbokserien En leders basiskompetanse. (ISBN 978-82-93347-05-7

Totalverdi: kr. 1000,- (eks. mva.)

I tillegg:

 • Tilgang til én gjennomføring av det digitale introduksjonskurset for førstegangsledere. Verdi: kr. 12 500,- (eks. mva.). Kurset, som må anses som markedets grundigste introduksjonskurs for førstegangsledere, publiseres på portalen i uke 44 (en promo-video som viser innholdet i kurset kan sees her).
 • 12 måneders abonnement på Førstegangsleder.com. Verdi kr. 3950,- (eks. mva.)
 • 12 måneders abonnement på Ledernytt. Verdi kr. 1000,- (eks. mva.)
 • 2 timer veiledning/rådgivning etter workshopen med Frode Dale. Verdi kr. 5000,- (eks. mva.)

Totalverdi på Premium-pakken: kr. 23 490,-

Materiale inkludert i Basic:

 • Deltagelse + de 4 bøkene/heftene (til en verdi av kr. 1000,-).

Påmelding: Meld deg på her

Velkommen til en aktiv og kompetanse- og kontekstbasert workshop!

Frode Dale, Fagansvarlig og partner Ny som leder AS