Success hope ambition and dream concept. Surreal artwork. Businessman with a stair in a gate, business background illustration. painting

Hvordan behandle varslingssaker?

Angry boss outing his young office worker

Konflikter på arbeidsplassen

Disease. The girl has a cold, sits wrapped in a blanket, with a handkerchief and a mug of tea.
Arbeidsgivers plikt:

Oppfølging av sykemeldte

Spørrespalten (+)

3D Isometric Flat Vector Conceptual Illustration of Occupational Safety
Arbeidsgivers plikt til å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø:

Krav til arbeidsmiljøet, HMS-arbeid, verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Group of young business people discussing something and smiling while sitting at the office table
Kursnyhet:

Fra kollega til leder

Business people having a meeting in a tech company
Kursnyhet:

Teamledelse og rollen som teamleder

Confident businesswoman hr manager listening to candidate on interview
Eneste kurs i Norge:

Slik rekrutterer du de beste folkene

Businesswoman smiling during a meeting in office
Kursnyhet:

En leders selvforståelse

Lonely young woman looking through concrete window
Eneste kurs i Norge:

En leders første 90 dager i ny lederjobb

busy office staff in business time working hours concept.

Arbeidstid – hva gjelder?

business man with laptop working on the beach

Arbeidstakers rett til ferie og feriepenger

Kurs

Medical staff having conference meeting in hospital
Eneste kurs i Norge:

Læringssystem for at dine nye ledere skal lykkes

African American leader shaking hand of smiling employee at meeting
Det eneste kurset i Norge:

Ny som mellomleder

Viggo_Bllde artikkel og PR
Spør Viggo!

Norges første AI-ekspert på lederskifter og lederoverganger

African American leader shaking hand of smiling employee at meeting

Hva bør nyansatte kunne forvente av sin nye arbeidsgiver?

HRM or Human Resource Management, focus to manager icon which is among staff icons for human development recruitment leadership and customer target. resume, interview. Plan, Do, check, Action, testing
Workshop 30.11 (sentralt i Oslo):

Slik etablerer du et læringssystem for førstegangsledere

Vector illustration of unhappy tired female character holding huge stone on shoulders

HR svikter sine nye ledere

Close up businesswoman holds out her hand for handshake

Det ­farlige første­inntrykket

Success hope ambition and dream concept. Surreal artwork. Businessman with a stair in a gate, business background illustration. painting

8 myter om god lederutvikling

Aggressive/angry boss complaining asian business woman(casual uniform) in cafe office

De fleste dårlige ledere forstår ikke mennesker

Male business coach speaker in suit give flipchart presentation
Arbeidsgivers styringsrett:

Arbeidsgivers adgang til å lede og gjøre endringer for sine ansatte

Mann ser på rotete tavle
En introduksjon:

Å være ny som førstegangsleder

Skjemrbilde digitalt kurs
Se introduksjonsvideo:

Landets grundigste digitale introduksjonskurs for førstegangsledere

Bilde_Juss intervju1
Intervjusituasjonen og undersøkelser om kandidater:

Hva kan du gjøre?

Førstegangsleder+
goldfish
Refleksjonssamtale (videointervju) 8.9:

Svikter vi førstegangslederne?

Bilder Ledernytt
To abonnement i ett:

Førstegangsleder.com + LederNytt!

Employee care benefit, worker insurance or protection, boss or manager to protect team and colleagues, leader or boss to help employee concept, giant businessman hand cover team member from rainstorm.

Kriseledelse og krisehåndtering for førstegangsledere

Two happy diverse businesswomen shaking hands at meeting in office
Kursnyhet:

Ny som førstegangsleder – dette må du kunne!

Happy recruiters talk with male applicant in office
Kursnyhet:

Dette innebærer ledelse i praksis

Den vanskelige samtalen
Førstegangsledelse og arbeidsrett:

Hva er arbeidsrett og hva må du som har personalansvar vite?

Two happy diverse businesswomen shaking hands at meeting in office

Hvem velger hvem i ansettelsesprosesser?

Leadership.

Å gi, motta og be om feedback

Førstegangsleder+
metre

Når transformasjons-ledelse ikke fungerer

Førstegangsleder+
Two businessmen with clasped hands sitting opposite close up

Å være leder for nye ledere

Førstegangsleder+
Stormy sky over flooded lighthouse

Rollen som nærmeste overordnede

Førstegangsleder+
Business Man shoots with his finger off a woman

Ledelse er ikke friksjonsfritt

Er mange av årsakene "elefanten i rommet"?
7 årsaker til det mange kaller:

Fiaskoledelse

Førstegangsleder+
Businessman burying his head uner a laptop asking for help

Uforberedte førstegangsledere

Førstegangsleder+
Podcast Trine & Frode

Lederonboarding & Lederskiftets 7 dødssynder 

Førstegangsleder+
Millennial businessman rejecting giving interview to journalist

Uenighetstoleranse og taushetens pris

Førstegangsleder+