Spørrespalte

Hvorfor er lederskifter så utfordrende?

Førstegangsleder+

Hvor viktig vil dere si at psykologisk trygghet er?

Førstegangsleder+

Hvorfor er vi så svake på å respondere på tilbakemeldinger?

Førstegangsleder+

Hva er de store forskjellene på intern og ekstern rekruttering av ledere?

Førstegangsleder+

Har dere noen gode råd rundt rekruttering?

Førstegangsleder+

Hvor viktig er det å vise empati?

Førstegangsleder+

Hva skal man spesielt se etter for å unngå utbrenthet?

Førstegangsleder+

Hva bør vektlegges ved opplæring av førstegangsledere?

Førstegangsleder+

Hva er det viktigste å se etter for å vite at man har ansatt rett person til rett plass?

Førstegangsleder+

Jeg får ofte høre fra folk at de mangler feedback. Hvordan skal vi som ledere bli bedre på dette?

Førstegangsleder+

Hva er det mest krevende en leder må kunne håndtere?

Førstegangsleder+

Jeg sliter ofte med følelsen av å ikke være nok tilstede. Har dere noen råd?

Førstegangsleder+

Hva tenker dere om at man ikke kan følge opp «alt og alle»?

Førstegangsleder+

Hvordan gjøre overgangen fra å være en av medarbeiderne / «kompis» til å bli deres leder så smidig som mulig!?

Førstegangsleder+